logotype-vit

FacebookInstagram

Medlemsorganisationer

Vi på Oremic är stolta över att vara medlemmar i följande organisationer.

m

Green Märkning

Green är ett av de främsta miljömärkningarna i världen. Recycle Miljöval
För företag som kommit långt i sitt miljöarbete.

Miljöpolicy

Screentryck har ofta förknippats med starka kemikalier och skadliga för såväl hälsa som miljö. Så behöver det inte vara längre.

De senaste tio åren har vi sett en dramatisk utveckling av miljövänliga alternativ. Vi använder marknadens mest miljövänliga screentrycksfärger. Vi screentrycker utan att det är hälsofarligt för tryckaren eller den som bär plagget.

Miljöpolicy

OREMIC skall vara ett miljömedvetet företag där varje medarbetare har ett ansvar att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

OREMIC skall följa gällande lagstiftning och andra krav samt vara ett föredöme genom att minimera miljöbelastningen.

OREMIC är anslutet till återvinningssystemet ”Repa” för all emballagehantering samt sorterar och lämnar elektronisk utrustning, bläck, papper, plast och metaller för återvinning.

OREMIC s miljöpolicy skall vara tillgänglig för medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Internt i företagen bedrivs ett dagligt miljöarbete med miljöengagemang och en ständig strävan mot förbättring. Genom användning av modern kontors- och kommunikationsteknik, avfallssortering, återvinning, användning av miljöklassade rengöringsmedel och färre engångsartiklar.

Detta innebär att vi bland annat ska:

• Erbjuda kunder produkter som prioriterar miljön.
• Aktivt sträva efter att välja och få fram miljövänliga produkter vid alla slags inköp.
• Öka kunskapen och medvetenheten för miljöfrågor hos anställda.
• Främja och uppmuntra miljömedvetandet såväl internt som hos våra kunder och leverantörer.
• Logistik och transporter skall planeras och genomföras med största möjliga miljöhänsyn.
• Arbeta för ständiga förbättringar och en varaktig utveckling av miljöarbetet.
• Överföra kunskap och miljöinformation till våra kunder.
• Återanvända emballage och förpackningsmaterial.